Giá 1 bộ 3 sợi, thùng 10 bộ 280.000 300.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 230.000 914.000 
80.000 690.000 
Hết hàng
80.000 
Đơn giá 1 cái 120.000 
Đơn giá 1 cái 166.000 
error: Content is protected !!