Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 19.000 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo điện nano Lidavi

Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 5.000 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái, thùng 8 cái 308.000 341.000 
Giá 1 cái, thùng 2 cái 430.000 
Hết hàng
Giá 1 cái, thùng 5 cái 363.000 
Giá 1 cái, thùng 6 cái 325.000 444.000 
Giá 1 cái 210.000 
168.000 
490.000 600.000 
error: Content is protected !!