13.800 15.600 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo điện nano Lidavi

5.060 20.800 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo nhôm

17.600 24.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

306.000 342.000 
168.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt ống đồng

616.000 1.188.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt ống nước

4.290 9.570 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1.440.000 2.340.000 
336.000 
error: Content is protected !!