Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 19.000 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo điện nano Lidavi

Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 5.000 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái, thùng 8 cái 308.000 341.000 
168.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt ống đồng

Giá 1 cuộn 310.000 940.000 
Giá 1 ống 2m 3.520 9.600 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1.440.000 2.340.000 
2.400.000 3.000.000 
Giá 1 cuộn (1kg) 370.000 
error: Content is protected !!